Zoeken

Privacy Policy

Dit privacybeleid beschrijft de basis waarop informatie (inclusief eventuele persoonlijke gegevens) die wij via deze website van u verzamelen of die u aan ons verstrekt door ons wordt verwerkt. Lees het onderstaande zorgvuldig door om inzicht te verkrijgen in onze praktijken met betrekking tot uw informatie en hoe we deze behandelen.

Overamstel Uitgevers B.V. ("wij") vindt het belangrijk en verplicht zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy.

Door deze site (de "site") te bezoeken accepteert u en geeft u toestemming voor de in dit beleid beschreven praktijken (inclusief zoals periodiek bijgewerkt of gewijzigd). Als u om welke reden dan ook het niet eens bent met de bepalingen van dit beleid, dient u uw gebruik van de site onmiddellijk te staken.

Bekijk onderstaande secties voor meer informatie over ons privacybeleid:

 1. Wie we zijn
 2. Informatie die wij van u kunnen verzamelen
 3. Informatie die wij van u verzamelen van andere bronnen
 4. Hoe uw informatie kan worden gebruikt
 5. Openbaarmaking van uw informatie
 6. Opslag en overdracht van data
 7. Cookies
 8. Sociale Media
 9. Kinderen
 10. Uw rechten
 11. Links naar websites van derden
 12. Wijzigingen in ons privacybeleid
 13. Contact
1. Wie we zijn

Deze site wordt beheerd door Overamstel Uitgevers B.V., Paul van Vlissingenstraat 18, 1096 BK, Amsterdam. Het gebruik van de aanduiding "Overamstel bedrijven" in dit privacy beleid omvat Overamstel Uitgevers bv, Moon B.V., Overamstel Uitegevers nv en alle gelieerde imprints, waaronder Lebowski, Moon, Carrera, Hollands Diep, Inside, The House of Books, Horizon ("Overamstel") en alle ondernemingen waarover Overamstel zeggenschap heeft of die zeggenschap hebben over Overamstel, of waarmee Overamstel gezamenlijk onder zeggenschap staat, inclusief dochterondernemingen, joint ventures of andere entiteiten waarin Overamstel een substantieel eigendomsbelang heeft. Indien u een lijst van deze entiteiten verlangt kunt u ons bereiken op de wijze zoals staat aangegeven in het onderdeel “Contact” beneden.

2. Informatie die wij van u kunnen verzamelen

Als u de site gebruikt of contact met ons opneemt via de telefoon, e-mail, sociale media of sms, of enige andere wijze, kunnen wij de volgende informatie over u verzamelen en verwerken.

Informatie die u ons verstrekt, inclusief:

Informatie die wij van u kunnen verzamelen

In verband met uw bezoeken aan de site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

3. Informatie die wij van u verzamelen van andere bronnen

Wij kunnen informatie over u ontvangen als u andere websites gebruikt die worden beheerd door Overamstel-bedrijven of andere diensten die door Overamstel-bedrijven worden geleverd. In dit geval zullen we u bij het verzamelen van de gegevens hebben geïnformeerd dat deze intern kunnen worden doorgegeven en kunnen worden gecombineerd met de op deze site verzamelde gegevens.

Bovendien werken we nauw samen met derden (bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers op het gebied van technische diensten, reclamenetwerken, analytics-providers, sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, providers van zoekinformatie, derden die sign on functionaliteiten en sociale netwerken integratie mogelijk maken) en kunnen we van hen informatie over u ontvangen.

Als u er voor kiest om gebruik te maken van mogelijkheden op deze website of enige andere Overamstel website die verbinden met uw online profielen of social media accounts (“Gekoppelde Accounts”), kunnen wij alle informatie verzamelen die u middels de instellingen op deze Gekoppelde Accounts toestaat. Als voorbeeld, indien u middels uw Facebook account inlogt op onze website en ervoor kiest om Facebook uw informatie met ons te laten delen, kan het zijn dat wij deze informatie verzamelen. Informatie die wij met uw toestemming ontvangen van Gekoppelde Accounts kan onder andere uw email adres, naam en achternaam, locatie (woonplaats en land), geslacht, geboortedatum, likes, posts of andere sociale activiteit bevatten. Wij verzoeken u om de privacy instellingen van uw Gekoppelde Accounts te controleren om de informatie die u aan ons verstrekt te beheren.

4. Hoe uw informatie kan worden gebruikt

Wij kunnen de informatie over u op de volgende manieren gebruiken:

Informatie die u ons verstrekt of door middel van Gekoppelde Accounts.

Informatie die wij van u kunnen verzamelen. Wij gebruiken deze informatie:

Informatie die we ontvangen uit andere bronnen. Wij kunnen informatie uit andere bronnen combineren met informatie die u ons verstrekt en met informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen).

5. Openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met Overamstel bedrijven en met geselecteerde derden, inclusief:

Providers van analytics en zoekmachines die ons helpen om onze site te verbeteren en te optimaliseren.

Wij kunnen in de volgende gevallen uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden:

6. Opslag en overdracht van data

Alle informatie die u levert kan verwerkt en opgeslagen, overgedragen of geopend worden, zoals beschreven in dit beleid. Door uw informatie op te geven en onze site te gebruiken gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Wij hebben toepasselijke technische en organisatorische procedures geïmplementeerd om de op deze site verzamelde informatie te beveiligen.

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen in onze beveiligde servers of beveiligde diensten, die door derden namens ons worden beheerd.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volkomen veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke gegevensoverdracht gebeurt op uw eigen risico. Nadat we uw informatie hebben ontvangen gebruiken we strenge procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang tot deze informatie te verhinderen.

7. Cookies

Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van de website te onderscheiden. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven bij het browsen op onze website en helpt ons om onze site te verbeteren. Zie ons cookiebeleid hieronder voor gedetailleerde informatie over cookies en andere technologieën die we gebruiken en de doeleinden voor dat gebruik.

8. Sociale Media

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals de "Vind ik leuk" knop van Facebook. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, volgen welke pagina u bezoekt op onze site en kunnen een cookie achterlaten om de functie correct te laten werken. De functies voor sociale media en widgets worden gehost door een derde of rechtstreeks gehost op onze site. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat de functies levert.

9. Kinderen

De site richt zich niet op kinderen jonger dan 16 jaar, noch verzamelt Overamstel bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar, uitgezonderd informatie die wordt verstrekt door hun ouders of met toestemming van hun ouders. Als je jonger bent dan 16 jaar is het je niet toegestaan om identificeerbare persoonsgegevens op te geven aan Overamstel, tenzij je ouders je hiervoor toestemming hebben gegeven en deze toestemming, voordat de informatie wordt opgegeven, op de voorschreven manier aan Overamstel wordt doorgegeven.

10. Uw rechten

Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die Overamstel over u bezit en kunt u navraag doen over alle ontvangers van de informatie, het doel van de verwerking, vragen dat incorrecte gegevens worden gecorrigeerd en vragen om blokkering en verwijdering van dergelijke gegevens door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Als u om deze informatie vraagt, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen door middel van een goedgekeurd identificatiebewijs.

U bent ervoor verantwoordelijk om uw informatie actueel en up-to-date te houden. U kunt uw informatie updaten door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. U hebt tevens het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken, als dit recht in de toepasselijke wetgeving is opgenomen.

Als uw persoonlijke informatie verandert, of als u niet langer behoefte hebt aan onze service, kunt u deze informatie corrigeren, updaten, wijzigen of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Op uw verzoek tot toegang zal binnen 30 dagen worden gereageerd.

Wij behouden uw informatie zolang uw account actief is, of voor zover nodig is om diensten aan u te verlenen. Wij behouden en gebruiken uw informatie waar dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. Uit respect voor uw privacy geven we u de keuze om onze nieuwsbrief of marketing e-mails niet langer te ontvangen door de instructies voor opzegging in deze e-mails te volgen, de e-mailvoorkeuren op uw pagina met accountinstellingen te openen, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”. Voor zover dit toepasselijk is onder de lokale wetgeving, kunt u het recht hebben om bij ons een lijst op te vragen met uw persoonlijke gegevens die wij delen met derden, alsmede informatie over die derden, als deze de persoonlijke gegevens gebruiken voor hun directe marketingdoeleinden. Wij vragen u om toestemming (voordat we uw gegevens verzamelen) als wij het voornemen hebben om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken, of om uw informatie voor marketingdoeleinden door te geven aan derden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te verhinderen uitoefenen door bepaalde selectievakjes te selecteren op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven in het onderdeel “Contact”.

11. Links naar websites van derden

Onze site, nieuwsbrieven en andere communicatie kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, wijzen wij erop dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een dergelijk privacybeleid aanvaarden.

12. Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle materiële wijzigingen die in de toekomst in ons privacybeleid worden aangebracht, worden op deze pagina gepubliceerd voordat ze van kracht worden en we zullen u via de site of, indien van toepassing, per e-mail informeren. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in ons privacybeleid zijn. Deze wijzigingen worden van kracht nadat uw toestemming hiervoor is verkregen, indien dit volgens de lokale wetgeving verplicht is. Als u het niet eens bent met deze updates of wijzigingen, dient u het gebruik van de site te staken.

13. Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moet worden gericht aan gdpr@wmgholding.nl.

Versie 20180501